Dokumentacja – projekt domu

Projekt domu koncepcyjny przedstawia rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne wraz z wstępnymi rozwiązaniami materiałowymi. Pozwala w sposób czytelny zaprezentować Państwu budynek.

 • Plan sytuacyjny, czyli zagospodarowanie terenu projektowanego obiektu
 • Koncepcja architektoniczna, informująca w czytelny sposób o układzie funkcjonalno – przestrzennym
 • Prezentacja 3D ze wstępnymi materiałami i paletą kolorów

Projekt domu budowlany składa się z osobnych tomów lub wspólnego opracowania, zawierającego części opisowe, graficzne oraz niezbędne załączniki:

 • podstawowy projekt zagospodarowania terenu
 • podstawowy projekt architektoniczny
 • podstawowy projekt konstrukcji
 • podstawowy projekt instalacji elektrycznej
 • podstawowy projekt instalacji sanitarnych

Taka dokumentacja to wymagane przez polskie prawo minimum, pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę (lub braku uwag do zgłoszenia budowy) oraz jej przeprowadzenia i można ją złożyć w Urzędzie.

Projekt domu budowlany wykonawczy /opcja/ jest osobnym opracowaniem o zakresie ustalonym z Klientem, będącym uzupełnieniem projektu podstawowego. Zwykle zawiera:

 • znacznie uszczegółowione elementy projektu budowlanego złożonego w Urzędzie

 • detale rozwiązań architektonicznych

 • detale technologiczne

 • konkretne dobory i zestawienia

 • inne elementy ustalone wcześniej z Państwem i zależące od specyfiki projektu

Uzupełnienie projektu domu wykonawczego może stanowić dokładny projekt urbanistyczny ogrodu/działki. Stanowi wytyczną do projektu zieleni i wykonawcy, tak, by otoczenie współgrało z architekturą.

Skontaktujmy się on-line!

Umów się na spotkanie wstępne