Dokumentacja – projekt wnętrz

Wykonawczy projekt wnętrz składa się z tomów zawierających:

1. Część rysunkową, czyli komplet zwymiarowanych i opisanych rzutów z ilością prac i materiałów wykończeniowych:

 • rzut ścian , nisz i podestów z osiami urządzeń sanitarnych, położeniem grzejników i ewentualnych stref ogrzewania

 • rzut podłóg i cokołów z wykazem materiałów /podane numery katalogowe/

 • rzut sufitów

 • rzut aranżacji oświetlenia / umiejscowienie punktów oświetleniowych, gniazdek i przełączników oraz sprzętu audio-wizualnego / /podane numery katalogowe/

 • rzut wyposażenia z rozmieszczeniem i parametrami mebli oraz sprzętu AGD

 • rzut malatur i okładzin ściennych /podane numery katalogowe/

 • przekroje z widokami ścian wszystkich objętych zakresem proj. pomieszczeń

 • detale schodów z balustradami

 • detale kominków w skali 1:10,1:20

 • detale barów/podajników w skali 1:10,1:20

 • detale ścian dekoracyjnych w skali 1:10,1:20

 • detale łazienek i toalet w skali 1:10,1:20 /podane numery katalogowe białego osprzętu i rodzaju użytych glazur/

 • detale innych ewentualnych elementów wyposażenia – np. zabudowa akwariów, nisz i regałów wnękowych, kompozycja małej architektury kwietników, projekty mozaik i witraży

2. Część opisową, zawierającą:

 • zbiorcze opisy i zestawienia ilości prac i materiałów wykończeniowych z podaniem numerów katalogowych i adresów dostawców (przykładowo – dla łazienek zestawienia materiałów liczone są w m2 lub ilości sztuk dla dekorów)

Opracowanie aranżacyjno – dekoratorskie /opcja/

 • dobór i zestawienia konkretnych mebli z podaniem dostawcy, koloru, oklein
 • dobór rodzaju obić, tkanin, lamp, gniazdek i przełączników
 • konsultacja i wybór wystroju okien, wytyczne do doboru grafik i obrazów
 • dodatkowe zestawienia ilościowe

Skontaktujmy się on-line!

Umów się na spotkanie wstępne