Harmonogram – projekt domu architektoniczny

1. Wstępna rozmowa i sformułowanie oferty

Na tym etapie odbywamy wstępną rozmowę w pracowni lub drogą elektroniczną. Ustalamy potrzebny zakres projektu/ projektów, Państwa wymagania (np. przewidywany program budynku lub założenia, dane powierzchniowe, itd.) oraz wstępnie analizujemy posiadany przez Państwa materiał wyjściowy i jego kompletność (tj. analizy, mapy, plany, położenie działki lub budynku(ów), rodzaj planowanej inwestycji, zapisy dotyczące terenu).

W oparciu o rozmowę i naszą wstępną analizę formułujemy ofertę, w której znajduje się zakres naszych usług, powierzchnie, terminy oraz ewentualne informacje dotyczące usług, które zlecimy naszym branżystom lub czynności, które powinny zostać wykonane, by można było wykonać projekt budowlany (np. badania gruntu, uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy, etc.).

2. Podpisanie umowy i projekt o ustalonym zakresie

  • Projekt koncepcyjny domu – zawiera ogólną koncepcję zamawianego budynku. Jest projektem poglądowym i porozumieniem pomiędzy architektem, a Zamawiającym, co do układu fukcjonalnego i formy plastycznej budynku. Z chwilą zaakceptowania przez Państwa koncepcji, przechodzimy do właściwego projektu architektoniczno – budowlanego.
  • Projekt domu architektoniczno – budowlany – wykonujemy go w oparciu o zaakceptowaną koncepcję. Szczegółowość projektu powinna pozwolić uzyskać pozwolenie na budowę lub bezproblemowe przejście przez procedurę zgłoszenia.
  • Projekt domu wykonawczy /opcja/ – projekt, który uszczegóławia o wybrany zakres projekt budowlany.
  • W oparciu o zestawienia, oferenci mogą przygotować porównywalne merytorycznie kosztorysy wstępne prac i materiałów. Możemy pomóc w doborze materiałów.

 

Więcej o zawartości poszczególnych typów dokumentacji mogliście Państwo przeczytać w sekcji dokumentacja.

3. Budowa domu i nadzór autorski

Etap nadzoru autorskiego następuje w trakcie realizacji projektu domu przez ekipę proponowaną przez Państwa lub naszą pracownię. Dbamy o zgodność wykonawstwa z wizją przyjętego przez Państwa projektu. Zrealizowane zamierzenia nie odbiegają od ich wirtualnych poprzedników.

Skontaktujmy się!

Umów się na spotkanie wstępne