Harmonogram – projekt wnętrz

Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom – oferujemy różne formy współpracy. Liczy się czas – dlatego, jeśli to możliwe, proponujemy kontakt drogą internetową. Rozmowy, wstępna wycena, konsultacje oraz projekty koncepcyjne mogą odbywać się drogą e-mailową i poprzez Skype’a, jeśli dysponujemy planami / rzutem / powierzchni, przeznaczonej pod projekt wnętrz.

Etapy i harmonogram naszej współpracy zazwyczaj wygląda następująco:

1. Wstępna rozmowa i sformułowanie oferty

  • Po wstępnym kontakcie i dostarczeniu naszej pracowni danych wyjściowych (plany, przemyślenia, inspiracje), w trakcie bezpłatnej rozmowy na spotkaniu lub w kontakcie internetowym, ustalamy zakres i powierzchnię opracowania oraz Państwa wymogi oraz preferencje funkcjonalne i stylistyczne.

W oparciu o tę rozmowę formułujemy ofertę, ujmującą zakres merytoryczny, powierzchnię, terminy oraz koszt projektu.

2. Podpisanie umowy i projekt

  • Po podpisaniu umowy na ustaloną zawartość projektu przedstawiamy Państwu pierwsze szkice oraz koncepcje projektowe w rzutach z propozycjami układu funkcjonalno-przestrzennego. Nad wybraną wersją nadal pracujemy. Określamy rysunek podłóg, sufitów, kompozycję oświetlenia i wykonujemy szkice przestrzenne do wybranej koncepcji oferujemy także wizualizacje (nie limitujemy ich ilości – dla nas są integralną częścią projektowania – cały projekt od początku wykonywany jest w unikalnym środowisku 3D, pozwalającym na dokładne precyzowanie całego projektu łącznie z ilością materiału oraz analizami światła).
  • Uściślamy założenia materiałowe, wspólnie dobierając elementy wykończeniowe i wyposażeniowe.
  • Po ostatecznej, końcowej akceptacji koncepcji przystępujemy do projektu technicznego o określonym umową zakresie.
  • Dokumentacja techniczna zawiera wytyczne dla wykonawców i zestawienia do wyceny prac i zakupu materiałów. Możemy także dobrać konkretne, katalogowe wyposażenie.
  • W oparciu o zestawienia, oferenci mogą przygotować porównywalne merytorycznie kosztorysy wstępne prac i materiałów. Możemy pomóc w doborze materiałów.

Więcej o zawartości poszczególnych typów dokumentacji mogliście Państwo przeczytać w sekcji dokumentacja.

3. Budowa i nadzór autorski

Etap nadzoru autorskiego następuje w trakcie realizacji projektu przez ekipę proponowaną przez Państwa lub naszą pracownię. Dbamy o zgodność wykonawstwa z wizją przyjętego przez Państwa projektu. Zrealizowane zamierzenia nie odbiegają od ich wirtualnych poprzedników.

Skontaktujmy się on-line!

Umów się na spotkanie wstępne